มาเขียน Facebook SDK กันเถอะ

มาฝึกใช้ Facebook SDK กัน หลายๆคนอาจจะทำไม่เป็นหรือใช้ไม่เป็น ซึ่งเมื่อก่อนผมก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันละ ยังไม่รู้จัก composer เลยด้วยซ้ำ ที่พูดมาเนี้ยมันจะต้องได้ใช้แน่นอนครับ มาเริ่มกันเลยเนอะ

อับดับแรกก็ต้องมี composer ในเครื่องก่อนนะไปโหลดได้ที่ https://getcomposer.org/download/ ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะ ที่นี้เราก็ไปที่เว็บ https://developers.facebook.com/docs/reference/php/ เพื่ออ่าน document ที่ทาง facebook เขียนมาให้เราได้อ่านกัน มันจะมีโค้ดตัวอย่างให้ หากผมอธิบายไม่ละเอียดสามารถเข้าไปอ่านได้เลย

มาเริ่มสร้างโปรเจคกันเลย สร้างโฟรเดอร์ FB เพื่อไว้เก็บไฟล์ที่จะเขียนนะครับ แล้วใช้ cmd หรือ power shell ก็ได้ cd ไปที่โฟรเดอร์ FB แล้วใช้คำสั่ง

composer require facebook/graph-sdk

 

Facebook API

 

ทาง composer จะไปโหลดไฟล์ที่จะต้องใช้มาให้เราหมด ที่นี้เราก็ไปสร้างแอพกัน ไปที่ https://developers.facebook.com/ เลือก แอพของฉัพ->เพิ่มแอพใหม่ ใส่รายละเอียดให้ครบ แล้วก็เลือก การเข้าสู่ระบบ Facebook ตามรูป ตั้งค่า domain ให้เรียบร้อย

Facebook API

แล้วไปที่ ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน ก็อป ID ของแอพ กับ ข้อมูลลับของแอพ เอาไว้

กลับมาที่โปรเจคเราสร้างไฟล์ config.php แก้ app_id , app_secret ให้เป็นของตัวเองด้วยละ

<?php
if (!SESSION_ID()) {
 SESSION_START();
}
$appid = "912053635650568";
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; // change path as needed
$fb = new Facebook\Facebook([
 'app_id' => $appid, // Replace {app-id} with your app id
 'app_secret' => '3a11700ca1ce736a31ca5dec210c60db',
 'default_graph_version' => 'v2.2',
 ]);
 ?>

สร้างไฟล์ index.php

<?php
include 'config.php';
if (isset($_SESSION['fb_access_token'])) {
 $token = $_SESSION['fb_access_token'];
 try {
  // Returns a `Facebook\FacebookResponse` object
  $response = $fb->get('/me?fields=id,name', $token);
 } catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
  echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
  exit;
 } catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
  echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage();
  exit;
 }
 $user = $response->getGraphUser();
 echo 'Name: ' . $user['name'];
 // SESSION_DESTROY();
}else {
 $helper = $fb->getRedirectLoginHelper();
 $permissions = ['email']; // Optional permissions
 $loginUrl = $helper->getLoginUrl('http://localhost/FB/fb-callback.php', $permissions);
 echo '<a href="' . htmlspecialchars($loginUrl) . '">Log in with Facebook!</a>';
}
 ?>

สร้างไฟล์ fb-callback.php

<?php
include 'config.php';
$helper = $fb->getRedirectLoginHelper();
if (isset($_GET['state'])) { $helper->getPersistentDataHandler()->set('state', $_GET['state']); }
try {
 $accessToken = $helper->getAccessToken();
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
 // When Graph returns an error
 echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
 exit;
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
 // When validation fails or other local issues
 echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage();
 exit;
}
if (! isset($accessToken)) {
 if ($helper->getError()) {
  header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
  echo "Error: " . $helper->getError() . "\n";
  echo "Error Code: " . $helper->getErrorCode() . "\n";
  echo "Error Reason: " . $helper->getErrorReason() . "\n";
  echo "Error Description: " . $helper->getErrorDescription() . "\n";
 } else {
  header('HTTP/1.0 400 Bad Request');
  echo 'Bad request';
 }
 exit;
}
// Logged in
echo '<h3>Access Token</h3>';
var_dump($accessToken->getValue());
// The OAuth 2.0 client handler helps us manage access tokens
$oAuth2Client = $fb->getOAuth2Client();
// Get the access token metadata from /debug_token
$tokenMetadata = $oAuth2Client->debugToken($accessToken);
echo '<h3>Metadata</h3>';
var_dump($tokenMetadata);
// Validation (these will throw FacebookSDKException's when they fail)
$tokenMetadata->validateAppId($appid); // Replace {app-id} with your app id
// If you know the user ID this access token belongs to, you can validate it here
//$tokenMetadata->validateUserId('123');
$tokenMetadata->validateExpiration();
if (! $accessToken->isLongLived()) {
 // Exchanges a short-lived access token for a long-lived one
 try {
  $accessToken = $oAuth2Client->getLongLivedAccessToken($accessToken);
 } catch (Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
  echo "<p>Error getting long-lived access token: " . $e->getMessage() . "</p>\n\n";
  exit;
 }
 echo '<h3>Long-lived</h3>';
 var_dump($accessToken->getValue());
}
$_SESSION['fb_access_token'] = (string) $accessToken;
// User is logged in with a long-lived access token.
// You can redirect them to a members-only page.
header('Location: http://localhost');
 ?>

เท่านั้นก็เสร็จแล้วลองใช้ดูถ้าทำได้มันจะแสดงชื่อเฟสของเราเอง

Facebook Comments

Leave a Comment